Reservation

Check-in:

Check out:

Promo C.:

Boli by sme radi, ak naše byty by ste nevyužívali na niekoľko dní, ale na viac týždňov a mesiacov. Preto sme vytvorili ceny vzťahujúce sa na krátkodobé, aj na dlhodobé využívanie.

Ceny pre krátkodobé využívanie (1 – 30 dní, s výnimkou obdobia Silvestra)

Ceny: v Eurách,

byt/noc

Pred-posezóna (November-Marec)

Hlavná sezóna (Apríl-Október)

1 osoba

2 osoby

3 osoby

4 osoby

1 osoba

2 osoby

3 osoby

4 osoby

Štúdio (35-45 m2)

45 50 55 56,7 63 69,3

Apartmán (45 m2)

54 60 66 65,7 73 80,3

Rodinný Ap. (70 m2)

90 90 100 110 100 100 110 120

Naše byty sú vybavené kuchyňou, umožňujú sebestačnosť. Raňajky nie sú povinné, v prípade požiadavky sú za prirážku: 6 EUR/osoba. Ceny obsahujú príslušné dane.

Ceny pre dlhodobé využívanie (na dlhšie ako 1 mesiac)

Ceny obsahujú: príslušné dane, používanie podzemnej garáže, spoločné náklady, komunálne náklady, používanie internetu a TV, týždenné upratovanie a výmenu textílií. Raňajky nie sú povinné. Prirážka: 1 500 HUF/osoba

Ceny: v Eurách, Dlhodobý prenájom bytu na dlhšie ako 1 mesiac
byt/mesiac 1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby
Štúdio (35-45 m2)
Apartmán (45 m2)
Rodinný Ap. (70 m2)

 

 

Platné platobné prostriedky:

Amexco, Visa, Diners, EURO/Mastercard, HUF, EURO, bankový prevod.

(Aplikovaným kurzom je devíza stred Maďarskej národnej banky platný v deň dobropisu.)

[printfriendly]