Reservation

Check-in:

Check out:

Promo C.:

Boli by sme radi, ak naše byty by ste nevyužívali na niekoľko dní, ale na viac týždňov a mesiacov. Preto sme vytvorili ceny vzťahujúce sa na krátkodobé, aj na dlhodobé využívanie.

Ceny pre krátkodobé využívanie (1 – 30 dní, s výnimkou obdobia Silvestra)

Naše byty sú vybavené kuchyňou, umožňujú sebestačnosť. Raňajky nie sú povinné, v prípade požiadavky sú za prirážku: 6 EUR/osoba. Ceny obsahujú príslušné dane.

Ceny pre dlhodobé využívanie (na dlhšie ako 1 mesiac)

Ceny obsahujú: príslušné dane, používanie podzemnej garáže, spoločné náklady, komunálne náklady, používanie internetu a TV, týždenné upratovanie a výmenu textílií. Raňajky nie sú povinné. Prirážka: 1 500 HUF/osoba

Ceny: v Eurách, Dlhodobý prenájom bytu na dlhšie ako 1 mesiac
byt/mesiac 1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby
Štúdio (35-45 m2)
Apartmán (45 m2)
Rodinný Ap. (70 m2)

 

 

Platné platobné prostriedky:

Amexco, Visa, Diners, EURO/Mastercard, HUF, EURO, bankový prevod.

(Aplikovaným kurzom je devíza stred Maďarskej národnej banky platný v deň dobropisu.)

[printfriendly]